Samen Bouwen Kindercoaching

Kindercoaching in Appelscha

Werkwijze

Kindercoaching heeft als doel het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn. Verder is het doel het nemen van verantwoordelijkheid binnen deze eigen mogelijkheden en grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel.

Ik werk oplossingsgericht. Dat wil zeggen, dat mijn focus ligt op de oplossing, en niet op het probleem. Samen met het kind en de ouders ga ik op zoek naar wat het kind nodig heeft om weer een stapje verder te komen.

Ik begin met een intakegesprek met de ouders. Hierbij wordt vastgesteld wat de hulpvraag is en wordt gekeken of ik degene ben die uw kind de goede hulp kan bieden.

Hierna volgen een aantal sessies met het kind. Het aantal sessies kan variëren naar gelang de hulpvraag.

Ik werk ambulant. Dit houdt in dat ik bij u thuis kom of op school indien daar behoefte aan is.